Klinika za lečenje zavisnosti od heroina je prva specijalizovana bolnica u Srbiji koja se bavi lečenjem zavisnosti od heroina.

Poslednje dodato

Radno vreme: 09:00 - 17:00
Lokacija: Beograd, Zemun
Kontakt: +381 62 256 266
Pratite nas:

Žene na heroinu su sklonije razvijanju psihičkih poteškoća od muškaraca

zene-na-heroinu-su-sklonije-razvijanju-psihickih-poteskoca-od-muskaraca

Žene na heroinu su sklonije razvijanju psihičkih poteškoća od muškaraca

Kao i kod mnogih drugih narkotika, procenat žena koje koriste heroin se uvećao, dok je kod muškaraca taj broj u opadanju. Žene na heroinu pate u tišini, a društvo najčešće nije spremno da im pruži potrebnu pomoć. Da li su ove crne hronike znak veće jednakosti, gde oba pola dostižu ravnopravnost, ili je u pitanju opšte propadanje društva, teško je reći.

Jedno je sigurno, u poslednjih 20 godina, broj žena koje su morale do odgovaraju pred zakonom zbog nedozvoljene upotrebe heroina se uvećao gotovo petostruko.

Žene na heroinu Heroin Addiction

Navedeni podaci su dodatno alarmantni kada se uzme u obzir da je najveći broj ovih žena starosne dobi između 18 i 25 godina. Pojedini stručnjaci ove zabrinjavajuće trendove pripisuju zloupotrebi alkoholnih pića. U alkoholisanom stanju, mogućnost donošenja ispravnih odluka značajno opada, a pritisak vršnjaka se najviše oseća. Ne želeći da odskaču od društva, devojke neretko odlaze u drugu krajnost, uzimajući i veće količine nedozvoljenih supstanci od mladića.

Nažalost, heroin je danas relativno lako dostupan na crnom tržištu, a i cena mu je manja nego ranijih godina. To dolazi s jednom velikom začkoljicom, a ona se tiče kvaliteta same supstance. Većina heroina na ulicama se prodaje u vidu jako razblaženog jedinjenja, gde se pored samog narkotika mogu naći i brojne primese koje su izrazito otrovne.

Žene na heroinu su sklonije razvijanju brojnih oboljenja

Razlike između polova se najlakše primećuju na hormonalnom nivou. Žene prirodno imaju viši nivo estrogena u telu. Određena istraživanja, sprovedena na miševima, pokazuju da prilikom uzimanja heroina, visok nivo estrogena utiče na količinu dopamina koja se ispušta u mozak. Pored toga, uvećava se i dužina trajanja efekata ovog neurotransmitera. U skladu sa tim, može se zaključiti da heroin ostavlja veće posledice po organizam ženskih osoba. Nažalost, tada raste i verovatnoća od bržeg razvijanja zavisnosti.

Najveći broj studija koje su do sada sprovedene, obavljene su na muškim jedinkama miševa, te ih stoga treba uzeti sa određenom dozom opreza. Pojedine terapije koje dokazano deluju na muškarce mogu biti manje delotvorne u slučaju ženskog pola te se i same metode istraživanja moraju promeniti u skladu sa najnovijim otkrićima.

Žene na heroinu Heroin Addiction

Takođe postoje određeni indikatori koji ukazuju na to da su žene na heroinu sklonije psihičkim oboljenjima, a naročito depresiji. Ono što situaciju čini još ozbiljnijom je dužina lečenja ovog oboljenja. U slučaju žena zahteva daleko više vremena nego kod suprotnog pola.

U slučaju postojanja depresije, osobe često ne vide ni smisao apstinencije. Postaju sklone korišćenju toksičnih supstanci, ne bi li pobegli od svakodnevnog nezadovoljstva. Neuspeli pokušaji suzdržavanja ostavljaju velike posledice, a u istaknutim slučajevima mogu izazvati i samoubilačke misli. Sve ovo dodatno otežava proces lečenja zavisnosti, pa i brzina oporavka varira od osobe do osobe.

Posledice dugoročne upotrebe heroina

Pored zdravstvenih, posledice mogu biti i socijalne prirode. Ako dođe do razvoda braka i gubitka starateljstva nad decom, osobe se mogu osećati izgubljeno i izolovano. Neretko im i najbliži prijatelji i članovi porodice okreću leđa. Ovakav razvoj situacije stavlja dodatno opterećenje na iovako poljuljanu psihu tih pojedinaca. Usled svega, situacija neretko rezultira vraćanjem supstancama koje su i dovele do stvaranja problema.

Ako do toga i dođe, novi oporavak je gotovo nemoguć, jer je teško naći motivaciju, kada supstanca predstavlja jedini izvor sreće i zadovoljstva u životu. Prevencija uvek predstavlja bolje rešenje od naknadnog ispravljanja grešaka.

Pošto se majke obično smatraju osloncem familije, prednost se često daje rešavanju drugih porodičnih problema, a pitanje zavisnosti se gura u prikrajak. Nažalost, zanemarivanje problema neće ga odagnati. Neophodno je što pre pristupiti hitnom oporavku.

Iako ni najmanje jednostavno, odvikavanje od heroina je danas moguće. Najbolji rezultati se postižu uz korišćenje modernih aparata i medikamenata koji se koriste u te svrhe. Za početak, važno je samo suočiti se sa svojim strahovima i krenuti putem boljitka. Sve ostalo će vremenom doći na svoje.

1 Comment

Ostavite komentar