Klinika za lečenje zavisnosti od heroina je prva specijalizovana bolnica u Srbiji koja se bavi lečenjem zavisnosti od heroina.

Poslednje dodato

Radno vreme: 09:00 - 17:00
Lokacija: Beograd, Zemun
Kontakt: +381 62 256 266
Pratite nas:

O heroinu

Heroin Addiction / O heroinu

O heroinu se danas zna mnogo toga, ali uprkos dokazanoj štetnosti ove psihoaktivne supstance, mnogi i dalje svesno zanemaruju znake upozorenja. Ovaj opioid se s razlogom smatra za jedan od najpotentnijih narkotika na svetu. Potencijal za razvijanje zavisnosti postoji i nakon samo jednog uzimanja heroina, ali se rizik znatno uvećava ukoliko konzumiranje pređe u naviku.

Jedna od karakteristika heroina je stvaranje snažne fizičke zavisnosti. Organizam se postepeno navikava na efekte ove supstance, pa su sve veće doze potrebne kako bi se dostiglo željeno izmenjeno stanje uma.

Činjenice o heroinu i zdravstveni problemi koje izaziva

Nažalost, brojna zdravstvena oboljenja se često javljaju kao direktan rezultat zloupotrebe narkotika. Takođe, mnogi pre ili kasnije dolaze u finansijske poteškoće, te postaju prinuđeni da apstiniraju od uzimanja psihoaktivnih supstanci. U slučaju heroina, tada se javljaju veliki problemi. Simptomi ukljuju i:

  • ogroman bol u mišićima i kostima
  • mučnine
  • sindrom nemirnih nogu
  • nadraženost sluzokože
  • znojenje

O heroinu Heroin Addiction

U ovoj fazi, najveći broj pojedinaca nije u stanju da se izbori sa elementima krize, pa spas pronalaze u uzimanju novih doza heroina. O heroinu misle sve najgore, plaše ga se, ali jednostavnu nisu u stanju da izađu na kraj sa sopstvenim mislima.

Načini unošenja heroina

Heroin se najčešće ubrizgava u organizam intravenoznim putem. Nakon uzimanja, efekti se osećaju gotovo momentalno. Javlja se snažan nalet euforije, praćen osećanjima blaženstva i prijatne telesne težine. Prilikom ovakvog načina uzimanja heroina, efekti su najizraženiji, ali se i osećaju najkraće. U najvećem broju slučajeva, ovo iskustvo traje svega nekoliko minuta.

Kod osoba koje heroin uzimaju ušmrkavanjem, potrebno je nekoliko minuta pre nego što organizam potpadne pod uticaj ove supstance. Tada su i efekti donekle umanjeni, ali vremenski traju duže, nekada i do nekoliko sati.

Unošenje pušenjem takođe predstavlja jednu od najčešćih varijanti. Tom prilikom se heroin zagreva, a osobe udišu toksična isparenja. Prvi efekti se osete posle svega par sekundi, dok vrhunac dolazi posle 5-10 minuta.

O heroinu Heroin Addiction

Za razliku od kokaina i ostalih stimulanasa, heroin se smatra depresivom, odnosno supstancom koja usporava rad nervnog sistema i vitalnih organa. Krvni pritisak se smanjuje, usled čega se veličina krvnih sudova uvećava, usporava se rad srca, a javlja se i sklonost ka plitkom disanju. U situacijama kada se konzumiraju velike količine ovog narkotika, može doći i do prestanka rada vitalnih organa.

Posebna opasnost kod osoba koje su ovisne o heroinu se javlja kada se ova supstanca koristi uz druge narkotike. Tada se u telu stvara koktel koji može rezultirati i trenutnim smrtnim ishodom. Usled svih ovih potencijalnih poteškoća, upotreba heroina se mora izbegavati po svaku cenu. Ukoliko zavisnost već postoji, neophodno je obratiti se stručnim licima koji mogu pružiti odgovarajuću pomoć u najkraćem mogućem roku.

Klinika Dr Vorobjev pruža efikasan način za rehabilitaciju od bolesti zavisnosti kao što su droga, alkoholizam i kockanje. Koristeći najnovije, inovativne, svetski priznate metode, klinika Dr Vorobjev pomaže ljudima da se izbore sa bolestima zavisnosti i vrate se ponovo normalnom životu.

Pratite nas: