Klinika za lečenje zavisnosti od heroina je prva specijalizovana bolnica u Srbiji koja se bavi lečenjem zavisnosti od heroina.

Poslednje dodato

Radno vreme: 09:00 - 17:00
Lokacija: Beograd, Zemun
Kontakt: +381 62 256 266
Pratite nas:
 
Heroin Addiction / Tretman Ibogainom

Tretmana Ibogainom – Lečenje psihičke zavisnosti


Tretman Ibogainom je jedan od najdelotvornijih tretmana na našoj klinici. Ibogain je prirodna supstanca koja se pokazala veoma delotvorno u lečenju bolesti zavisnosti. Dejstvo Ibogaina se usmerava na receptore dva glavna neurotransmisera, serotonin i dopamin, koji su odgovorni za osećaj sreće i samopouzdanja.

Cilj tretmana Ibogainom je da se psihička zavisnost pacijenta otkloni.

Tretman Ibogainom Dr Vorobjev
logo min Dr Vorobjev
SVOJSTVA TRETMANA IBOGAINOM

Ibogain je supstanca prrodnog porekla. Nađen je u više vrsta biljaka a posebno u onim iz familije „Svilenice“. Značaj Ibogaina je u tome što smanjuje želju za opijatima pa je samim tim ima potencijal u lečenju zavisnosti. Prelazni metabolit Ibogaina je Noribogain, zahvaljujući njemu Ibogain pomaže u oslobađanju od psihičke zavisnosti. Primarno dejstvo Ibogaina je pojačavanje nivoa dopamine I serotonina usled čega se stvara osećaj blagostanja a istovremeno se smanjuje želja za drogom.

U lečenju na klinici Dr Vorobjeb Ibogain je jedan od najbitnijih samostanih procedura za lečenje psihičke zavisnosti. Tretman Ibogainom se kombinuje sa drugim pouzdanim metodama pomoću kojih se uklanja želja za narkoticima.

Dijagnostika, procena fizičkog I psihičkog stanja se vrše pre svakog tretmana. Na taj način se stvara odgovarajući individualni plan lečenja za svakog pacijenta. Tretman Ibogainom je znatno olakšao I poboljšao lečenje bolesti zavisnosti a samim tim doveo je i do izvanrednih rezultata lečenja

Kao prirodni hallucinogen, Ibogain menja percepciju zavisnika. Efekat terapije nastaje 45 minuta nakon primena. Aktivan tretman traje 6 sati I nakon njega pacijent je 24 časa pod nadzorom dežurnih lekara I medicinskih sestara.

Ono što ovaj tretman izdvaja od drugih je to što povećava svesnost pacijenta o posledicama zavisnosti pa je process lečenja i rehabilitacije olakšan.

logo min Dr Vorobjev
DEJSTVO IBOGAINA

Tretman Ibogainom deluje direktno na psihičku zavisnost!

Zavisnost nije samo psihička već i fizička bolest. Tretman Ibogainom ima dejstvo na psihičku zavisnost dok detoksikacija pogađa fizičku zavisnost. Kombinacijom ova dva tretmana dobijaju se fenomenalni rezultati.

Javljanje recidiva je u najvećem broju slučajeva posledica psihičkog karaktera što tretman Ibogainom čini ključnom procedurom.

Primena Ibogaina je moguća ukoliko je prethodno izvršena detoksikacija organizma pri čemu dolazi do potpunog uklanjanja tragova opijatu u telu pacijenta.

Tretman Ibogainom Dr Vorobjev

Dugotrajna upotreba narkotika narušava normalnu hemiju u mozgu. Primenom Ibogaina dolazi do “resetovanja” mozga zavisnika i “oživljavanja” potisnutih i zaboravljenih emocija. Ibogain ulaskom u podsvest omogućava pacijentu da svoj život sagleda iz drugog ugla. Na taj način zavisnici su u stanju da se suoče sa potisnutim traumama tj eventualnim “okidačima” zavisnosti.

Usled vezivanja Ibogaina za hemijske receptore u mozgu dolazi do normalizacije aktivnosti I dolazi do vraćanja hemijske ravnoteže. Poremećene funkcije neurotransmisera, usled unosa narkotika, se obnavljaju.

Tretman Ibogaina nije samo poboljšao lečenje bolesti zavisnosti već je doveo i do ubrzanja kompletnog procesa. Bez njega process lečenja bi bio znatno duži.

logo min Dr Vorobjev
FAZE LEČENJA IBOGAINOM

Kako bi efekat Ibogaina na organizambio u potpunosti ostvaren neophodno je izvršiti pripreme. Ono što je vaoma bitno jeste da se tretman Ibogainom može vršiti samo i isključivo u prisustvu i stalnom nadzoru lekara.

Dijagnostika–  za cilj ima procenu psihičkog I fizičkog stanja pacijenta. Dijagnostički pregled za procenu fizičkog stanja obuhvata: urin test, testove na hepatitis B i C, HIV infekciju, opštu analizu krvi, biohemijsko ispitivanje krvi, EKG i pregled lekara interniste. Procenu psihičkog stanja podrazumeva: psihodijagnostiku (primenjuju se psihološki testovi pomoću kojih se utvrđuje nivo zavisnosti, kakve su posledice upotrebe supstanci po psihički zdravlje, ispituju se znaci psihičkih poremećaja, prisutnost depresije, stepen motivacije za ozdravljenjem, samokritičnost kao i očuvanje voljnih mehanizama).

Plan lečenja– nakon izvršene procene psihičkog I fizičkog stanja pacijenta pristupa se izradi plana i strategije za lečenje. Usled prisustva faktora rizika ili nekih hroničnih oboljenja vrše se dodatna ispitivanja kako bi plan lečenja bio kompletan I kako bi se uključila neophodna terapija ukoliko je potrebna. Moguće je uraditi MRT, EEG, ultrazvuk, rendgen, endoskopija, analize koncentracije medikamenata i narkotika, pregledi kardiologa, neurologa, endokrinologa…

Priprema pacijenta – pre same seanse, jedan dan ranije, prikupljaju se informacije o pacijentu. Pomoću specijalnih psiholoških testova lekar dobija sliku o životu pacijenta kao I onjegovom zdravstvenom stanju. Na osnovu dobijenih rezultata lekar propisuje tačnu dozu Ibogaina.

logo min Dr Vorobjev
TERAPIJA IBOGAINOM

Terapija Ibogainom – Ibogain koji se primenjuje u lečenju na našoj klinici je prirodni, čist hidro hlorid. Njegovo dejstvo pacijenti opisuju kao najintenzivnije iskustvo u životu.

U toku terapije Ibogainom pacijent je priključen na monitoring preko kog lekar prati puls, nivo kiseonika u organizmu i rad srca. Neophodno je da tokom terapije pacijent bude konstantno pod nadzorom.

Nakon terapije Ibogainom, na klinici Dr Vorobjev, niko nije imao štetne posledice. Što govori da je priprema pacijenta, procena i nadzor lekara specijaliste neizostavan deo u procesu lečenja Ibogainom. Tretman je neophodno izvoditi u bolničkim uslovima gde se ceo process može pratiti i kontrolisati.

Tretman Ibogainom Dr Vorobjev

Jedan od najvažnijih aspekata terapije jeste da pacijent bude u stanju da problem koji ima sagleda realno I potpuno objektivno. Procedura traje 6 h I podeljena je na tri nivoa. Pacijet je u toku procedure u stanju da po prvi put sagleda svoj život u celosti i da pritom prolazi kroz razna emocionalna stanja. Ono što se može izdvojiti kao osećaj koji se može javiti je griža savet. Takođe može se javiti strah od oboljenja koja nastaju usled konzumacije narkotika. Pojedini pacijenti mogu da vizualizuju svoju smrt. Tada dolazi do preokreta u kome nastupa treća faza gde naši stručnjaci, lekari i psiholozi pomažu pacijentu da drogue ostave iza sebe.

U ovim momentima dolazi do uviđanja razlike između dobrog I lošeg, život postaje dragocen I ispunjen pravim vrednostima. Naš cilj je da pacijentima damo do znanja da je moguće krenuti od početka i da je moguće započeti zdrav I normalan život.

logo min Dr Vorobjev
Tretman Ibogainom - Sabilizacija i ambulantno lečenje

Stabilizacija– poslednji korak je evaluacija rezultata lečenja i stabilizacija. Stanje pacijenta kako fizičko tako I psihičko se stabilizovalo I priprema se otpust iz klinike. Na otpustu pacijentu I njegovoj porodicu daju se instrukcije I saveti. Cilj savetovanja jeste da pacijent što bolj funkcioniše u toku rehabilitacionog perioda. Period rehabilitacije traje 12 meseci.

Ambulantno lečenje – U period rehabilitacije važno je da se održava kontakt sa lekarima kako bi se situacija ispratila i kako bi se evantualno pomoglo u teškim trenucima. Terapija se može promeniti u toku tih 12 meseci ali je uvek cilj da se održi stabilna apstinencija.

Redovne kontrole svakog meseca u narednih 12 meseci su od velikog značaja. Na taj način se čuvaju I održavaju postignuti rezultati na klinici.

Održavanje kontakta sa pacijentom se vrši putem skajpa, telefona, mejla ili lično između pacijenta, psihologa I lekara minimum godinu dana. Za taj perion pacijent treba da se adaptira na spoljašnje uslove. Smatra se da je 12 meseci sasvim dovoljno za regeneraciju tela I uma I ponovni povratak samopouzdanja.

Klinika Dr Vorobjev nudi I transport pacijentima od aerodruma ili stanice do klinike kao i povratak nakon tretmana

Klinika Dr Vorobjev pruža efikasan način za rehabilitaciju od bolesti zavisnosti kao što su droga, alkoholizam i kockanje. Koristeći najnovije, inovativne, svetski priznate metode, klinika Dr Vorobjev pomaže ljudima da se izbore sa bolestima zavisnosti i vrate se ponovo normalnom životu.

Pratite nas: