Klinika za lečenje zavisnosti od heroina je prva specijalizovana bolnica u Srbiji koja se bavi lečenjem zavisnosti od heroina.

Poslednje dodato

Radno vreme: 09:00 - 17:00
Lokacija: Beograd, Zemun
Kontakt: +381 62 256 266
Pratite nas:
 
Heroin Addiction / Psihodijagnostika

Psihodijagnostika – Pregled psihičkog stanja

Psihodijagnostika predstavlja standardni dijagnostički pregled psihičkog stanja pacijenta. Sastoji iz više tipva procene:

  • Utvrđivanje nivoa zavisnost pomoću psiholoških testova;
  • Procena posleldica po mentalno zdravlje usled konzumacije narkotika;
  • Procena prisustva i znakova psihičkih poremećaja;
  • Procena da li postoji depresija;
  • Stepen motivacije ka izlečenju;
  • Samokritičnost i očuvanje voljnih mehanizama.

logo min Dr Vorobjev
Šta je psihodijagnostika?

Primena dijagnostike u kliničkoj psihologiji predstavlja psihodijagnostiku. Ona pruža opis ličnosti i praktične implikacije za tretmane i procedure. U toku sprovođenja psihodijagnostike koristi se dijagnostički intervju i baterije psiholoških testova na osnovu kojih se dobijaju i procenjuju osnovne crte ličnosti. Ukoliko postoje psihološki poremećaji, putem ovih metoda utvrdiće se eventualno prisustvo istih.

Onda kada psihijatar želi da bude siguran u farmakoterapiju koristi se psihodijagnostika. Ono što ovaj tip dijagnostike pruža je i sveobuhvatnu analizu ličnosti. Smatra se da je procena ličnosti veoma važan korak u lečenju bolesti zavisnosti.

Kada se pomene psihodijagnostička baterija najčešće se podrazumeva test ličnosti, test intelektualnih sposobnosti kao i  specifičnosti na osnovu kojih se procenjuje trenutno psihičko stanje pacijenta.

Klinika Dr Vorobjev pruža efikasan način za rehabilitaciju od bolesti zavisnosti kao što su droga, alkoholizam i kockanje. Koristeći najnovije, inovativne, svetski priznate metode, klinika Dr Vorobjev pomaže ljudima da se izbore sa bolestima zavisnosti i vrate se ponovo normalnom životu.

Pratite nas: